Eğitim

GENEL BİLGİLER

AİT 203-204 Ders İçerikleri

GÜZ DÖNEMİ

 • I. HAFTA: KAVRAMLAR VE OSMANLI YENİLEŞMESİ
 • II. HAFTA: AVRUPA GELİŞMELERİ, SANAYİ DEVRİMİ VE FRANSIZ İHTİLALİ
 • III. HAFTA: YENİ OSMANLILAR, MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ
 • IV. HAFTA: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞI
 • V. HAFTA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ
 • VI. HAFTA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, OSMANLI DEVLETİNİN PAYLAŞILMASI
 • VII. HAFTA: MİLLİ MÜCADELE HAZIRLIK DÖNEMİ
 • VIII. HAFTA: KONGRELER
 • IX. HAFTA: SİVAS KONGRESİ, SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ
 • X. HAFTA: TBMM DÖNEMİ VE CEPHELERİN OLUŞTURULMASI
 • XI. HAFTA: LOZAN ANTLAŞMASI
 • XII. HAFTA: DIŞ POLİTİKA

 • Güz dönemi ders içeriği Dr.M.Derviş Kılınçkaya tarafından hazırlanmıştır.

  BAHAR DÖNEMİ

 • I. HAFTA: SİYASİ İNKILÂPLAR (SALTANATIN KALDIRILMASI, CUMHURİYETİN İLANI, HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
 • II. HAFTA: ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN VE BMMM’NDE TEMSİL EDİLEN SİYASİ FIRKALAR VE SİYASAL OLAYLAR
 • III. HAFTA: CUMHURİYET DÖNEMİ HUKUK İNKILÂBI VE YENİ HUKUK DÜZENİ
 • IV. HAFTA: EĞİTİM ALANINDAKİ İNKILÂPLAR
 • V. HAFTA: KÜLTÜR VE TOPLUMSAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂP HAREKETLERİ
 • VI. HAFTA: EKONOMİK ALANDA İNKILÂPLAR
 • VII. HAFTA: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI I (1923-1930)
 • VIII. HAFTA: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI II (1930-1938)
 • IX. HAFTA: ATATÜRK İLKELERİ I
 • X. HAFTA: ATATÜRK İLKELERİ II VE BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
 • XI. HAFTA: ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE
 • XII. HAFTA: ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE

 • Bahar dönemi ders içeriği Doç.Dr.Adnan SOFUOĞLU tarafından hazırlanmıştır.