Enstitü Kadrosu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Kadrosu

Profesörler
Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fatma Acun
Prof. Dr. Yasemin Doğaner
Prof. Dr. Seyfi Yıldırım

Doçentler
Doç. Dr. İdris Yücel
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Doç. Dr. Sadık Erdaş
Doç. Dr. Özhan Kapıcı
Doç. Dr. Emre Saral
Doç. Dr. Ferit Salim Sanlı
Doç. Dr. Haydar Seçkin Çelik
Doç. Dr. Dilek Yiğit Yüksel
Doç. Dr. Yasemin Türkkan Tunalı
Doç. Dr. Çiğdem Dumanlı

Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Yunus Kobal
Öğr. Gör. Dr. Gönül Güneş

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Agâh Barış Çavuşoğlu


Emekli Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı
Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet Çay
Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya
Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Yıldız
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Erdaş
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Tüzün
Öğr. Gör. Ata Gürbüz Çörtoğlu
Öğr. Gör. Atiye Nedret Karayel
Öğr. Gör. Ayşe Önder

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Hüsnü Özlü
Dr. Hakan Arslantürk
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ceyhan Koç
Dr. Aydın Gülşen
Dr. Veli Fatih Güven
Dr. Faruk Kayadelen
Dr. Ali Özaslan

Aramızdan Ayrılanlar
Doç. Dr. Sinan Ateş
Doç. Dr. Gülay Sarıçoban