Stratejik Plan

2023-2027 Stratejik Planı (*.pdf formatında)

2017-2021 Stratejik Planı (*.pdf formatında)

2013-2017 Stratejik Planı (*.pdf formatında)

2006 Stratejik Plan Performans İzleme Sunumu (*.pdf formatında)

Enstitümüzün Stratejik Planlama Çalışması Yapılmıştır

     Üniversitemizin daha iyi şartlara ulaşabilmesi için eğitim veren her bir birimin kendisini değerlendirmesi, misyonunu, vizyonunu, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yollarını planlaması kapsamında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü de stratejik planlama ve değerlendirme çalışmasını yapmıştır. Bir süre önce başlatılan çalışmalarımız 25-27 Şubat 2005 tarihinde üniversitemizin Bartın-İnkumu tesislerinde tamamlanmıştır.