Kitaplar

1. Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu (Dün-Bugün-Yarın), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 8-9 Mart 1990, TTK Basımevi, Ankara 1992, 282 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
2. Değişen Dünyada Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu (Bildiriler), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 13 Nisan 1992, Ankara 1993, 153 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
3. Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı'ya Armağan, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1995, 529 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
4. Atatürk'ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu. Bildiriler ve Tartışmalar, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2001, 369 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
5. Atatürk'ten Günümüze Türkiye Ekonomisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2002, 155 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
6. Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003, 365 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nde Yöntem Arayışları, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2004, 193 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
8. 80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2004, 230 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
9. Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu? Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2005, 284 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
10. Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi,10-11 Kasım 2005, Hacettepe 211 s.
İçindekiler için... (*.pdf formatındadır)
 
11. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Editör: Doç.Dr.M. Derviş Kılınçkaya, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyeleri, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006.
12. Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, Editör: Prof. Dr. Fatma Acun, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyeleri, Siyasal Kitabevi, Ankara 2013.
13. Cumhuriyet'in 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013.
14. 19 Mayıs'ın 100. Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu, 15-18 Mayıs 2019, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü-Anıtkabir Derneği, Bildiriler Kitabı-Proceedings, Ankara 2019.
Bildiri kitabı için...