Tarihçe

Enstitümüz, Batı medeniyeti ile Doğu medeniyetinin karsılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında Türk toplumunun çağdaşlaşma hamleleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyetinin yeniden yapılanması ile Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak ve bu sahalarda yüksek lisans ve doktora yaptırarak akademisyen yetiştirmek, üniversitemizde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerini vermek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.

Enstitümüz, Üniversitemizin bütün Fakülte ve Yüksekokullarında yaklaşık 10, 500 öğrenciye "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" derslerini vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizin çeşitli düzeydeki aday memurlarına da zaman zaman Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmektedir.

Enstitümüzde, Türk toplumunun çağdaşlaşması, Türk kurtuluş savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, gelişimi, Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları ile uluslararası ilişkiler alanlarında araştırmaya yönelik bilim uzmanlığı ve doktora programları uygulanmaktadır.

Müdürlerimiz

Prof. Dr. Ercüment KURAN
Kurucu
Prof. Dr. Özkan İZGİ
30.09.1983-12.11.1985
Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI
12.11.1985-28.06.1994
Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet ÇAY
28.06.1994-01.11.1995
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ
10.01.1996-30.04.2004
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
12.05.2004-12.01.2012
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
12.01.2012-07.04.2016
Prof. Dr. Fatma ACUN
07.04.2016-28.11.2017
Prof. Dr. M. Derviş KILINÇKAYA
01.12.2017-27.12.2021
Prof.Dr. Ayten SEZER ARIĞ
28.12.2021-Devam Ediyor