Akademik Kalite Komisyonu
ADI/SOYADI ÜNVANI KOMİSYONDAKİ GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Ayten SEZER ARIĞ Prof. Dr. Başkan 297 68 70 / 116 aytens@hacettepe.edu.tr
Seyfi YILDIRIM Prof. Dr. Üye 297 68 70 / 122 seyfiy@hacettepe.edu.tr
Emre SARAL Doç. Dr. Üye 297 68 70 / 130 saral@hacettepe.edu.tr
Cafer APAYDIN Enstitü Sekreteri Üye 297 68 70 / 114 capaydin@hacettepe.edu.tr
Ertuğrul Sinan SÖZEN Öğrenci Kalite Elçisi Üye 297 68 70 sozenertugruls@gmail.com
Birim Danışma Kurulu
BİRİM KURUL ÜYELERİ:
ADI/SOYADI ÜNVANI GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Ayten SEZER ARIĞ Prof. Dr. Başkan 297 68 70/113 aytens@hacettepe.edu.tr
Dilek YİĞİT YÜKSEL Doç. Dr. Üye 297 68 70 /128 dileksel@hacettepe.edu.tr
Ertuğrul Sinan SÖZEN Öğrenci Kalite Elçisi Üye 297 68 70 sozenertugruls@gmail.com
BİRİM DIŞ PAYDAŞLARI:
Yusuf Sarınay Prof. Dr. Üye 0 312 292 40 00 ysarinay@etu.edu.tr
Hikmet Özdemir Prof. Dr. Üye 0 312 441 92 39 hikmetozdemir@yahoo.com
Yüksel Özgen Prof. Dr. Üye 0 312 255 85 12 yozgen@ayk.gov.tr