Sıkça Sorulan Sorular

A. BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir?
Cevap: Üniversitelerimiz Enstitülerine bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz/uzaktan eğitim tezsiz ),  doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
ATATÜRK İLKE VE INKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ   ait@hacettepe.edu.tr
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ: bilisim@hacettepe.edu.tr
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: ebe@hacettepe.edu.tr
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: fenbilimleri.hacettepe.edu.tr
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ: gsenstmaster@hacettepe.edu.tr
HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ : halksagligiens@hacettepe.edu.tr
NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ: hips@hacettepe.edu.tr
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: nbe@hacettepe.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: infosagbil@hacettepe.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: sosyalbilimler@hacettepe.edu.tr
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ: turkiyat@hacettepe.edu.tr

Soru: Birden Fazla Programa Başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Evet aynı anda giriş sınav tarihlerinin çakışmaması durumunda adayın birkaç programa başvuru yapmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Soru: Öğrenci sistemine üye olmaya çalışırken kimlik bilgilerim ile giriş yapamıyorum. Sistem bilgilerimi neden kabul etmiyor?
Cevap: Sistem üzerindeki yoğunluk sebebiyle bazen bu tip sorunlar yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda ön elikle sistem girişini tekrar denemeniz gerekmektedir. Halen sorununuz çözülmüyorsa kimlik bilgilerinizi Nüfus Müdürlüklerinden teyit edip sisteme girmeniz gerekmektedir.

Soru: Başkası benim adıma başvuru evraklarımı getirebilir mi?
Cevap: Evraklarda eksik olmadığı takdirde (imza, onay vs.) işlem yapılabilmektedir.

Soru: Posta yolu ile başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Evraklarda eksik olmadığı takdirde (imza, onay vs.) işlem yapılabilmektedir.

Soru: Daha sonra evraklarımı tamamlamak üzere, eksik evrak ile başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Eksik evrak ile başvuru alınamamaktadır.

Soru: Başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Belgeyi yazdır kısmından 2 kayıt belgesini yazdırmalısınız. Belgelerden bir tanesi “Başvuru Belgesi”, diğeri ise “Sınava Giriş Belgesi dir.”  Bu belgeleri başvuru tarihleri arasında başvuru evrakları ile birlikte ilgili Enstitünün Öğrenci işleri Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

Soru: Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?
Cevap: Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

Soru:  TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuru yapanlar da mülakata girecekler mi?
Cevap: Evet, her iki TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına başvuranlar da önceden belirlenen gün, saat ve yerde mülakata gireceklerdir.

Soru: Mülakat tarihi için yer ve saat bilgisine nasıl ulaşabilirim?
Cevap: Mülakat tarihinden 2 gün önce İlgili Enstitülerin web sayfasından  giriş sınav tarihi ve ilan edilecektir. Genel olarak Mülakat yerleri programların eğitim verdiği Anabilim Dalı Başkanlıklarıdır.

Soru: Enstitünüzde hangi yabancı diller geçerlidir?
Cevap: Anadiliniz olmamak şartıyla;  Geçerli olan diller, online kayıt sırasında yabancı dil bilgilerinin girildiği sekmede karşınıza çıkacaktır.

Soru: Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?
Cevap: Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; ayrıca KPDS/ÜDS/YDS ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır.

Soru: Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?
Cevap: Başvuruda Lisans not ortalaması, 100’lük sisteme göre alınmaktadır. Dönüşüm tablosu olmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu kullanılmaktadır.

Soru: YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS,  vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?
Cevap: Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Bir tarih belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri “geçerli” kabul edilmektedir. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.
TOEFL ve IELTS (14 Şubat 2014 öncesi için): Geçerlilik süresi 2 yıldır.
KPDS ve ÜDS: Belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, o süreye kadar, belirtilmemişse Eylül 2005 sonrası tarihli olanlar geçerlidir.
YDS: Üzerinde bir geçerlilik tarihi yoksa sürekli geçerlidir.

Soru: TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuruda yabancı dil/ALES şartı var mıdır?
Cevap: II. Öğretim /Uzaktan Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil/ALES şartı aranmamaktadır.

Soru: ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?
Cevap: ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır (geçerlilik süresi üzerinde yazılıdır).

Soru: ALES’e eşdeğer uluslararası sınav (GRE ve GMAT gibi) sonuçları ile başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Evet yapabilirsiniz. Konu hakkında Enstitülerin internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

Soru: GRE ve GMAT kaç yıl geçerlidir?
Cevap: GRE ve GMAT’in geçerlilik süresi, belgenin üzerinde yazılı süre kadardır. Süre belirtilmemişse, geçerlilik süresi 5 yıldır.

Soru: ALES puanımı yazarken sadece bir türünü kabul ediyor, ne yapmalıyım?
Cevap: Seçeceğiniz programın türüne göre ALES puanınızı yazınız.

Soru: Enstitünüzde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?
Cevap: Hayır, herhangi bir yabancı dil için hazırlık eğitimi bulunmamaktadır.

Soru: “Özel öğrenci” statüsü nedir?
Cevap: H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Özel Öğrenci Kabulu” başlıklı 19/1. maddesine göre, “Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
Özel öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Özel öğrenci statüsünde müracaat edecek adayların başvuru evraklarını başvuru tarihleri arasında ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

Soru: Kesin kayıt tarihine kadar askerlik tecilim yoksa ne yapmalıyım?
Cevap: Askerlik durum belgesi alarak kesin kayıt sırasında getirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonraki aşama, Enstitü ve Askerlik Şubesi arasında yazışmalarla ilerleyecektir.

B. KESİN KAYIT İLE İLGİLİ SORULAR 

Soru: Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?
Cevap: Kesin kayıt tarihleri 2015-2016 Güz Dönemi için27-31 Temmuz 2015tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında muhakkak kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.
Kayıt yaptırmak için önceden randevu almanıza gerek yoktur, söz konusu tarihler arasında Enstitü’ye gelmeniz yeterlidir. Kayıtlar, Enstitümüzün Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

Soru: Yeni öğrenciyim, kayıt işlemini tamamladıktan sonra, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?
Cevap: Yeni öğrenciler için ders alma tarihleri2015-2016 Güz Dönemi için07-11 Eylül 2015 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında ders alma işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Lütfen kayıt işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Akademik Takvime bakınız.

Soru: Eski öğrenciyim, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?
Cevap: Eski öğrenciler için ders alma 2015-2016 Güz Dönemi için07-11 Eylül 2015 tarihleriarasındadır. Bu tarihler arasında ders alma işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Lütfen kayıt yenileme işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Akademik Takvime bakınız.

Soru: Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum. E-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?
Cevap: Şifre güncellemesi için program sorumlusu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Soru: Öğrenci Otomasyon Sistemi’ndeki kimlik bilgilerim eksik ya da hatalı, ne yapmalıyım?
Cevap: Okuyan öğrenci için; Enstitüye bizzat gelmesi ve program sorumlusu memurla görüşmesi gerekmektedir.
Yeni kayıt yaptıracak öğrenci için; TC Kimlik Numaranız doğru ise kaydınıza devam ediniz. Kesin kayıt sırasında ilgili bölüm memurunuz kimlik bilgilerinizi güncelleyecektir.

Soru: Kayıt dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?
Cevap: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 46. maddesine göre “kayıt dondurma koşullarının” mevcut olması gerekmektedir. Koşulları tutan öğrenciler, mazeret belgesi ve kayıt dondurma başvuru formu ile kayıtlı bulunduğu Anabilim Dalı Başkanlığına başvuruda bulunmalıdır.

Soru: Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?
Cevap: Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, bu talepleriyle ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvurması gerekmektedir.

C. PROGRAM (DERS) KAYDI İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Danışmanı atanamayan öğrencilerin program onayları kim tarafından gerçekleştirilir?
Cevap: Danışman belirlenene kadar danışman onayı Anabilim Dalı Başkanı tarafından yapılmaktadır.

Soru: Öğrenci bir yarıyılda en fazla kaç ders alabilir?
Cevap: Ders alımında bir sınır yoktur.

Soru: Yüksek Lisans öğrencisi Lisanstan ders alabilir mi?
Cevap: Tezli Yüksek Lisans içinHacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 30/4. Maddesi, Tezsiz Yüksek Lisans için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 34/3 Maddesi geçerlidir.

Soru: Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girebilirim?
Cevap: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince; derslerini başarı ile tamamlayan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci Doktora yeterlik kodlayabilir ve aynı dönem içerisinde doktora yeterlik sınavına girer.

Soru: Tez Çalışması (Özel Konular) ne zaman alınır?
Cevap: Doktora öğrencileri; Yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra takip eden yarıyılda Özel konuları alabilir. Yüksek Lisans öğrencileri; dersleri ile birlikte en geç 2. Yarıyıl sonunda tez önerisini verir ve takip eden yarıyılda özel konular dersini alabilir.

D. DİĞER SORULAR

Soru: Askerlik Şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?
Cevap: Bir dilekçe ile Enstitümüze başvurmanız gerekmektedir.

Soru: Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?
Cevap: Enstitümüz “Öğrenci İşleri Bürosuna” gelmeniz ve talepte bulunmanız gerekmektedir. Büyük bir yoğunluk olmadığı takdirde, öğrenci belgenizi aynı gün içerisinde alabilirsiniz.

Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?
Cevap: Gazeteye kayıp ilanı verilmesi ya da herhangi bir karakoldan kayıp tutanağı ile Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

Soru: Başka bir üniversitede Lisansüstü eğitim yaparken Enstitünüzde Lisansüstü eğitim yapabilir miyim?
Cevap: YÖK’ün kararına göre bir yükseköğretim programına kayıtlıyken Enstitümüzde de eğitim yapılabilmektedir.

Soru: Mazeret sınavı hangi durumda yapılır?
Cevap: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24/4 Maddesi gereğince: Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

Soru: Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?
Cevap: Tüm Lisansüstü öğrencilerin ders danışmanları mülakat sınavları sonrası sınav jürisinin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İsteğe göre dönem içinde danışman değişikliği yapılmaktadır.

Soru: Başka bir Enstitüden ders almak istiyorum ne yapabilirim?
Cevap: Üniversitemiz Enstitülerinden ders alacak öğrenciler Enstitü Otomasyonundan kendi program dersleri ile birlikte Anabilim Dalı onayı ile ders seçebilir. Başka bir üniversiteden ders almak için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitüler arası yazışma ile ders alınabilir.

Soru: Derslere devam zorunluluğu var mı?
Cevap: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23 Maddesi gereğince: Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.