Değişim Programları

Farabi Koordinatörlüğü
Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Haydar Seçkin Çelik
Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Emre Saral

Mevlana Koordinatörlüğü
Koordinatör: Prof. Dr. Yasemin Doğaner
Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Yasemin Türkkan Tunalı

Erasmus+ Koordinatörü: Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz

Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz

ECTS-AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ BİLGİ PAKETİ 2006-2007 AKADEMİK YILI (*.pdf formatındadır.)

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM INFORMATION PACKAGE THE ACADEMIC YEAR 2006-2007 (*.pdf formatındadır.)