Duyurular

H.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
CUMHURİYET TARİHİ SÖYLEŞİLERİ

Prof. Dr. Onur Bilge KULA
Alman Kültüründe Türk ve İslama Bakışın Tarihsel Kültürel Kökleri
4 Mart 2005 saat:13.30

Celal METİN
Türk Modernleşmesi ve İran (1890-1936)
18 Mart 2005 saat:13.30

Prof. Dr. Ercüment KURAN
Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanının Türk Tarihi Bakımından Önemi
1 Nisan 2005 saat: 13.30

Cahide Sönmez
Türk Siyasi Hayatında Af Yasaları
8 Nisan 2005 saat:13.30

Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi
Yer: Mehmet Akif Ersoy Salonu
15 Nisan 2005 saat: 13.30

Halil ŞİMŞEK
Lozan'ın Getirdiği Statü ve Türkiye'de Azınlıkların Durumu (1923-1974)
22 Nisan 2005 saat:13.30

Prof. Dr. M. Abdulhaluk ÇAY
Avrupa Birliği, ABD ve Diğer Uluslar arası Güçlerin Küreselleşme Politikaları Doğrultusunda Türk Dünyasına Bakış
6 Mayıs 2005 saat: 13.30

Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ
Çarlık Rusya'sında İslam Karşıtı Rus-Ortodoks Misyonerliği (16-19.yy)
13 Mayıs 2005 saat:13.30

Yer: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Seminer Salonu