İdari Kadro
Enstitü Sekreteri Cafer Apaydın
Memur Figen Sevim Yüksek
Memur Gönül Bilmez
İç Hizmetler İlhan Tekinay