Enstitü Kadrosu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Kadrosu

Profesörler
Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Prof. Dr. Fatma Acun
Prof. Dr. Yasemin Doğaner
Prof. Dr. Seyfi Yıldırım

Doçentler
Doç. Dr. İdris Yücel
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Doç. Dr. Sadık Erdaş
Doç. Dr. Gülay Sarıçoban
Doç. Dr. Sinan Ateş

Doktor Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Özhan Kapıcı

Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Yunus Kobal
Öğr. Gör. Dr. Dilek Yiğit Yüksel
Öğr. Gör. Dr. Gönül Güneş

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Arş. Gör. Dr. Ferit Salim Sanlı
Arş. Gör. Dr. Haydar Seçkin Çelik
Arş. Gör. Dr. Yasemin Türkkan Tunalı
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Dumanlı


Emekli Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı
Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet Çay
Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya
Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu
Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Yıldız
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Erdaş
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Tüzün
Öğr. Gör. Ata Gürbüz Çörtoğlu
Öğr. Gör. Atiye Nedret Karayel
Öğr. Gör. Ayşe Önder

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu
Prof. Dr. Adil Dağıstan
Prof. Dr. Hüsnü Özlü
Dr. Hakan Aslantürk
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ceyhan Koç
Dr. Mehmet Çanlı
Dr. Ali Güler
Dr. Aydın Gülşen
Dr. Veli Fatih Güven
Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez